Theorie

leren van de theorie.

voor het leren van de theorie is er nu een 3d cursus in samen werking met smit

via onderstaande link kunt u hier meer informie over krijgen en een proef doen.

https://rijschoolwennekes.3dtheorie.nl

 

Theorie-examen

Het theorie-examen wordt afgenomen door het CBR. Hiervoor moet je naar Utrecht. Je hebt hiervoor een legitimatie en een recente pasfoto nodig. Het examen bestaat uit 25 vragen gevaarherkenning waarvan je er minimaal 12 goed moet hebben. Daarnaast krijg je 40 vragen over regelkennis en verkeersinzicht. Daarvan moet je er 35 goed hebben. Je moet voor allebei de onderdelen slagen. Direct na het examen volgt de uitslag. Als je slaagt, krijg je je theoriecertificaat. Dit certificaat heb je nodig als je praktijkexamen doet.
Zonder certificaat mag je dus wel lessen.

ADHD , autisme ,faalangst , rijschool houten , autisme rijschool,autisme houten,houtenrijschool,autorijschool